हुंडा

एकदा पप्पू  आपल्यासाठी

मुलगी पाहायला गेले..

.

मुलगी खुप काळी होती..

पप्पूला आजिबात आवडली 

नाही..😁😁

.

.

मुलीचा बाप म्हणतो-पप्पूसाहेब

मुलगी पसंद करा..😀

हुंडयात कार देतो मी😜😜

.

.

पप्पू म्हणतो-बाबाव..

कार तर तू देशील…

.

जर हा काळा जामून घरी नेला

तर..

.

.

पुढच्या पीढीत आमच्या

पोरीच्या लग्नासाठी

हेलीकॉप्टर दयायला लागेल

ना😜😜

😂😂😂😂😂😂😂😂😂

घटस्फोट

😀😀 एका दिवशी सकाळी बायकोने नवऱ्याला नाष्टा बनवण्याची ऑर्डर दिली. कंटाळून नवरा घटस्फोट घेण्यासाठी वकीलाकडे गेला पण थोड्या वेळानं परत आला कारण 

*

*

*

*

*

*

वकील घरी भांडी घासत होता .

😨😱😜🤑😃😄😃

बीडी

एकदा एक येडा बिना पेटवलेली बीडी पीत होता..

दूसरा येडा : भावा बीड़ीतुन  धुर का नाही येत रे ??

.

पहिला येडा : बोललास ना येड्यासारखं..

ही पतंजलि  बीड़ी आहे !

नो प्रदुषण

😆😝🚬👋👈😁😆😝😆

प्रेम

बायकोला थोबाडीत

मारुन नवरा म्हणाला,—

“पुरूष तिलाच

मारतो जिच्यावर

तो प्रेम करतो”…….
         बायकोने २ थोबाडीत, ४ लाथा, आणि १५-२० लाटण्याचे

फटके मारुन

म्हणाली, ——- 

         “तुम्ही काय

            समजता,की माझं

              तुमच्यावर प्रेम

                 नाही?…….  

साबण

एक बाई कपडे धुताना दुसरीला- तू वापरते तोच साबण मीही वापरते, मग तुझ्या नवर्याचे कपडे एवढे स्वच्छ कसे?
दुसरी- अग, मी कपडे धुताना त्यात माझा नवरा आहे असे समजून धोपटते.. म्हणून!

विचित्र आजार

पेशंट – विचित्र आजार झालाय..😱

जेवणानंतर भूक लागत नाही..😩

सकाळी उठल्यावर झोप लागत नाही..😴

काम केल्यावर थकवा येतो..
काय करू..??😪
डॉक्टर – रोज रात्री उन्हात बसा..😌

फोन

भयंकर जोक

नवरा: (ख़ुप संतापून) फोन का नाही उचलला?

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

बायको: (चिडून)मी रिंगटोनवर नाचत होते…

💃💃💃

पुढचा जन्म

सासू – जावईबापू , पुढल्या जन्मात काय म्हणून जन्म घेणार ? 

जावई  –  भिंतीवरची पाल ….

तुमची  मुलगी फक्त तिलाच घाबरते ! 

😀😀😀

केस

😆😆😆😆 माणुस – केस बारीक कापा.✂

कटिँगवाला – किती बारीक कापु.😯

.

.

.

माणुस – बायकोच्या हातात येणार नाही इतके..

😂😂😂

काय भावा, एकटा एकटा!

😭कधी रडत असतो, ते कोणाला दिसत

नाही..

😒कधी काळजीत असतो, ते कोणाला दिसत

नाही..

😉☺कधी आनंदी असतो, तेही कोणाला दिसत

नाही..

.

.

.

.

.

.

. .

.

..

पण

कधीतरी वडापाव खाताना दिसलो की

लगेच येतील .

काय भावा, एकटा एकटा! 😜😜😜😂😂😂😂

%d bloggers like this: