पित्रुपंधरवडा

पित्रुपंधरवडा संपला, आता कावळे घरी जातील

.

.

.

आणि आता ९ दिवस एकाच रंगात नटलेल्या  चिमण्या🐥 येतील..
त्या बघत बसा…….

पण घरातल्या घारीची नजर चुकवून …
नाहीतर तुमचाच कोंबडा व्हायचा…

Advertisements

ऋतू

ये कैसा महिना है गालिब….???😐

पहाटे को हिवाळा !☁

दुपार को उन्हाळा !🌞

अन रात्री को पावसाळा !⛈

ऐसा अगर चलता रहा तो शेत मे क्या उगेंगा ……

शेवाळा😎

पावसाचा पट्टा

अरे त्या पावसाचा कोणी पट्टा (कमी दाबाचा की जास्त दाबाचा)घेतला असेल तर देऊन टाका

तो पूर्ण मुंबईत शोधतोय…नाहीतर रागाने पाणी तुंबुन ठेवेल…

आणि परत BMC चे नाव खराब होईल

उग्र वास

एकदम झक्कास जोक😜☹😛😳😦😴😀
सकाळी आंघोळीला बसल्यावर पतिराज ओरडून म्हणाले, “अगं या उटण्याचा उग्र वास कसला येतोय…”

😫

…..

(थोडावेळ.एकदम शांतता)

……

………….

 …….
पत्नी:-“अरे देवा..देवा…देवा….काय बाई तुमचा हा वेंधळेपणा. मी काल दोन  पुड़्या आणल्या होत्या. एक  उटण्याची व दुसरी  हिंगाची.
तुम्हाला अंघोळीसाठी  उटण्याची  पुड़ी घ्या म्हटले अन तुम्ही  हिंगाची  पुड़ी उचलली, अन फासली सगळ्या अंगाला.”
“काय म्हणावं बाई तुमच्या  वेंधळेपणाला..अरे देवा…कसं होईल या संसाराचं. .? काय  म्हणावं या  माणसाला…. बाई बाई बाई …!!!!”
पती – “अग अग किती किंचाळतेस…तो  हिंगाचा उग्र वास मी सोसतोय…तू कशाला एवढं टेंशन घेतेस?”
पत्नी- “अहो, तुमच्या त्या उग्र  वासाचं  जाऊ द्या मला काही पडले नाही त्याचे पण ..

.


तुमच्यामुळें मी भाजीत उटणे टाकले त्याचं काय?..”😡😡
😳😳
​तात्पर्य….बायका  स्वतःच्या चुका अगदी छान जिरवतात..​
😜😜😜😜😜😜😜😜
​बिच्चारा हिंगाळलेला नवरा…​

😦😀😴😛😜😀😦😳

बाहेरचं जेवण

नाशिक च्या घाटावर अनेक श्राद्ध सुरु होती.

बराच वेळ कावळा येत नसल्याने एक आई आणि तिचा मुलगा त्रासले होते..

अचानक कुठून तरी एक कावळा आला पण 

त्याने दुसऱ्याच पानातले अन्न भक्षण करण्यास सुरवात केली

तेव्हा आईची प्रतिक्रिया 
याना मेलं घरातले अन्न गोड लागलेच नाही

बाहेर खायची सवय मेल्यानंतर पण गेली नाही….😝😝😝

यालाच प्रेम समजायच

गण्याने कॉलेजात आसताना लिहलेली एक कविता 

तुम्ही आमच्याकड बघायच

आम्ही तुमच्याकड बघायच 
यालाच प्रेम समजायच 

यालाच प्रेम समजायच….
परत
थोड्यावेळाने college सुटायच.
तुम्ही तुमच्या घरला जायच.

आम्ही आमच्या घरला जायच.
तेवढ्यात तुम्ही माग वळून पाहायच…
यालाच प्रेम समजायच 

यालाच प्रेम समजायच..
मग 
थोड्या दिवसांनी तुमच्या भावाला कळायच 

त्यान college मध्ये येवून आम्हाला बदाबदा मारायच.
मग आम्ही सरकारी दवाखन्यात ५नं बेडवर पडायच .
मग तुम्ही फुल बिस्कीट पुडा घेवून आम्हाला बघायला यायच..
पुन्हा  आम्ही 
यालाच प्रेम समजायच 

यालाच प्रेम समजायच…
मग 
तुम्ही ५-६ वर्षासाठी गायब व्हायच …

😀😀😀😀
आणि पुन्हा s t स्टेशनवर  अचानक  पून्हा तुम्ही दिसायच.
मग 
आम्ही पुन्हा 
यालाच प्रेम समजायच 

यालाच प्रेम समजायच
तुमच्या काकेत एक

मूल असायच

😁😁😁😁😁😁
आणि तुम्ही त्याच्या कानात 

सांगायच

😆😆😆😆😆😆😆
यालाच मामा म्हणायच

यालाच मामा म्हणायच..

😅😅😅😅😅😅

नरकात जाशील

स्वामी – एवढी दारु पिऊ नकोस, एक दिवस नरकात जाशिल. ☺☺

गण्या – आणि दारु विकणारा 😳😳
स्वामी – तो पण ☺☺
गण्या – त्याच्या शेजारचा तो चकणा विकणारा 😳😳
स्वामी – तो पण 😊😊
गण्या – हं मग चालतयं की.

पोलिटिकल विनोद

स्वर्गात  भगवान  विष्णूनी  सर्व  देवाना  विचारले , ” BJP त  कोण  कोण  जाणार  आहे ?”
सर्व  देव  एकमेकांच्या  तोंडाकडे  पहात  राहिले . कोणीच  काहीच  बोलेना . तेव्हा  नारदमुनी  गळ्यातील  विणा  सावरीत , हातातील  चिपळ्या   वाजवीत  नारदमुनी  मान  वेळावीत  म्हणाले , ” नारा ss यण ,  नारा ss यण ! “

दारू

                                                       

बायको :  तुम्ही दारूवर इतके  पैसे  का खर्च करता ?
नवरा  :  तु ब्युटीपार्लरमध्ये का इतके पैसे उधळतेस ?
 बायको : ते फक्त तुमच्यासाठीच, तुम्हाला मी सुंदर दिसावे म्हणून .
नवरा :  मी  सुध्दा तुझ्यासाठीच दारू पितो , तू मला सुंदर वाटावीस म्हणुन..
😜😜😜😛😛😛

डाटा ट्रांसफर

जेव्हा एक महिला दुसऱ्या महिलेच्या कानात खुसूरफूसर करते तेव्हा त्या क्रियेला डाटा ट्रांसफर असं म्हणतात. 😄
आणि नंतर जेव्हा ती “मरू दे आपल्याला काय करायचं ” असं म्हणते तेव्हा लक्षात घ्यायचं की संपूर्ण डाटा ट्रांसफर झाला आहे. 
😜😜😜🏃‍🏃‍👯👯‍♂

%d bloggers like this: