कारण

बायको : अहो तुम्ही म्हणाला होतात ना की,

मी आता करणाशिवाय दारू पिणार नाही म्हणून मग आता का पिताय?
नवरा :  अगं आता दिवाळी जवळ आली ना ,
मग रॉकेट सोडायला रिकामी बाटली नको का?…………….

Tags: , , , , , , ,

One response to “कारण”

  1. samir says :

    पण पिणे काही सुटणार नाही………… 🙂 🙂

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s

%d bloggers like this: