चटई

मी एका मठावर गेलो होतो .

सात साधू सात चटयांवर बसले होते,

मी सगळ्यात मोठ्या साधूला विचारले बाबा पोरी भाव देत नाहीत काय करु?
.
.
.
.
बाबा हासले आणि सगळ्यात लहान साधूला म्हणाले
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.गोमटेश्वरा आणखी एक चटई टाक बाबा…

Tags: , , , , , , , , , , ,

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s

%d bloggers like this: