पाटी

संताला पेट्रोलपंपावर एक पाटी दिसते. त्यावर लिहिलेले असते, ‘येथे मोबाइल वापरण्यास मनाई आहे. ‘संता खिशातून मोबाइल काढतो आणि सगळ्यांना फोन करून सांगतो, ‘आत्ता मला फोन करू नका..’

Tags: , , , , , , ,

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s

%d bloggers like this: