झटापटी

मक्या : काल जंगलातून भटकत असताना माझा वाघाशी सामना झाला
आमच्या मध्ये खूप जोरदार झटापटी झाली…

रजनीकांत: मग, पुढे काय झालं?
.
….
मक्या : पुढे काय…. म्या पळून गेलो….
रजनीकांत: हे..हे…हे.. भित्रा!! मी असतो तर…

झंप्या: अये गप ए!! तुझ्या मायला तुझा मी वाघाचे प्राण वाचावे म्हणून पळालो; कारण ‘ Only 1411 are left ‘
नाहीतर सगळे मला ओळखून आहेतच

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s

%d bloggers like this: