फ्याशन

मंग्या मोडर्ण मुलीचे कपडे बघून……..

मंग्या :- काय ग हे फाडलेले कपडे कशाला घातलेस?

मुलगी :- येडपट कपडे फाटलेले नाहीत फ्याशन आहे हि….

मंग्या :- वा अस कस…… तुम्ही फाडले तर फ्याशन आणि आम्ही फाडले तर
पोलीस स्टेशन……………….

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s

%d bloggers like this: