लिफ़्ट

दोन ऊंदिर गाडीवर जात आसतात.
एक वाघ त्यानां लिफ़्ट मगतो.
.
.
.
.
.
.त्या दोघापैकी एक ऊंदिर वाघाला म्हणतो

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
बघ हा, नही तर तुझी आय तुला गुंडा बरोबर फ़िरतो म्हनुन मारायची.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s

%d bloggers like this: