म्हशीचं पोट्ट

विदर्भातील एका खेडेगावची शाळा…… ………

गुरुजी :पोट्त्यां नो , म्हशीचं दूध पिल्याने

बुद्धी वाढते म्हणून रोज सकाळी किमान १

ग्लास तरी दूध पित जा…….

बंड्या : काय बी सांगता का मास्तर…. .

असं असतं तर

मग म्हशीचं पोट्ट (पिलू) शास्रज्ञ झालं नसतं काय मग?

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s

%d bloggers like this: