चकमक

एकदा नवरा बायकोची जोरदार चकमक होते.
नवरा घायाळ होऊन निघून जातो.

पण शेवटी नवराच तो. त्याला बायकोची दया येते.
संध्याकाळी तो बायकोला फोन करतो.
…………
नवरा : अगं, आज जेवणात काय मेनू बनवते आहेस?
बायको : विष.
नवरा : चालेल. हो, पण आज मला घरी यायला उशीर होईल. तेव्हा तू ते पिऊन झोपी जा. वाट नको बघूस माझी…………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s

%d bloggers like this: