फेसबुक

मास्तर : गण्या आलास का तू शाळेत ….???

गण्या : मास्तर का बोर करताय दिसतोय ना म्हणजे आलोय शाळेत …

मास्तर : अरे गधड्या आसं बोलतात का मास्तर बरोबर …?? … …

गण्या : ओं मास्तर गप्पं बसा ना आधीच तर आईटम सकाळपासून फेसबुक वर नाही आली म्हणून डोकं दुखतय ,,

जाऊ का परत घरी …???

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

One response to “फेसबुक”

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s

%d bloggers like this: