जावई

मुलगी: (मंदिरात आजुबाजुला बघून)

 

देवा मला माझ्यासाठी काहीच मागायचे नाहीय… . . . .

 

फ़क्त.. . . . .

 

 

माझ्या आईला चांगला जावई मिळू दे ..

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s

%d bloggers like this: