बाई

एक बाई दुसर्या बाईला विचारले

पहिली बाई : तुम्ही गहू
कसा आणला?

दुसरी बाई : पिशवीतून आणला.

पहिलीबाई : तसं नाही हो,
कोणत्या भावाने आणला?

दुसरी बाई : चुलत भावाने आणला….

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s

%d bloggers like this: