लव्हस्टोरी

इंजिनीअरिंग स्टुडंटची लव्हस्टोरी

मुलगा : मी तुझ्यासाठी एव्हरेस्टही सर करेन…

पॅसिफिक महासागर पोहून जाईन…

जळत्या कोळशावरून अनवाणी चालत जाईन…

मुलगी : ते जाऊ दे रे…

उद्या स्टेशनला भेटशील का?

मुलगा : हट्!

उद्या?

वेडी आहेस का?

परवा सबमिशन आहे!!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s

%d bloggers like this: