ढकलत

झंप्या – अबे चम्प्या !! स्कूटर ढकलत का नेतोय ?

चम्प्या – अरे घरून निघताना स्कूटर ची चाबीच विसरलो..

झंप्या – अरे मग ऑफिस ला कशी नेलीस स्कूटर तू?

चम्प्या – असच ढकलत नेली..

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s

%d bloggers like this: