मृत्यू

शिक्षक : हे जग नश्वर आहे..

आपल्या सगळ्यांना कधी ना कधी ही दुनिया सोडून जावं लागणार आहे…

या वर्गातल्या प्रत्येकाला मृत्यू अटळ आहे……

चम्या : हेहेहे… पण मी या वर्गातला नाहीच्चे!!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s

%d bloggers like this: