दोनमधून दोन गेले,किती उरले?

गुरुजीः दोनमधून दोन गेले,किती उरले?

बंड्या : माहीत नाही.

गुरुजीः अरे सोप्पंय.. तुझ्याकडे दोन चपात्या आहेत. त्या तू खाल्ल्यास तर तुझ्याकडे काय उरेल?

बंड्या : भाजी !!!!!!!!!

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s

%d bloggers like this: