आवडते कवी

एका अट्टल दारुड्याला प्रश्र्न
विचारला…
तुमचे आवडते कवी कोण?

दारुडा – मंगेश पाडगावकर.

अरे वा ….त्यांची कोणती कविता आवडते?

“झोपाळ्या वाचून झुलायचे”

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s

%d bloggers like this: