अपंगांचा डबा

TC – हा अपंगांचा डबा आहे, तू ह्या डब्यातून का प्रवास करतोयस?
बंड्या – साहेब..माझ्यासोबत हा 🍋 आहे.
TC..हा तर आंबा आहे
बंड्या – हो पण हा लंगडा आंबा आहे.

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s

%d bloggers like this: