Archive | विनोदी चुटकुले RSS for this section

भांडण

आधीच्या काळात
दोघाचे भांडण लागले तर तिसरा सोडवायचा
पण आता
दोघाचे भांडण लागले तर तिसरा व्हीडीओ बनवतो

Advertisements

शाॅक

एक माणूस चहा प्यायला कप उचलतो आणि शाॅक लागून मरतो……
.
का ?
.
.
कारण त्या दिवशी वीज कपात असते…

डार्लिंग

एक मुलगी बागेत बाकड्यावर येवून बसली….
एक भिकारी तेथे आला आणि म्हणाला…
भिकारी: डार्लिंग
मुलगी: बेशरम! तुझी हिम्मत कशी झाली मला डार्लिंग म्हणायची ??
भिकारी: मग तु माझ्या बेडवर काय करत आहेस..

प्रपोज़

पक्या-I Love u…
.
पोरीने पक्याच्या खाडकन
कानाखाली दिली…
.
.
पोरगी – काय बोललास .??
.
.
पक्या पण त्या पोरीच्या दोन कानाखाली देतो
आणि म्हणतो..
.
.
.
ऐकुच नाही आलं तर मग
मला का मारलं..???

तबला

मुलगा-बाबा मला तबला घेऊन द्या ना…
वडील-नाही…तू सर्वांना त्रास देशील
मुलगा-मुळीच नाही बाबा…मी घरातले सर्व झोप्ल्यावरच तबला वाजवत जाईन

i-phone 6

बाप: एवढा उदास का बसलास…!!!
मुलगा : जाऊद्या हो….तुम्हाला नाही कळायच ते…..
बाप:तु मला तुझा मित्र समज…अन सांग…..
मुलगा:अबे तुझी वहिनी i-phone 6 मागायलीय बे..
बापाने पोराला….धु…धु….धुतलाय…

एक मोठ्ठ पत्र

एकदा गणपतरावांनी शॅम्पुचा एक पॅक विकत आणला. दोन दिवस वापरल्यावर ते त्यावर फारच खुष झाले व अतिउत्साहाच्या भरात त्यांनी त्या शॅम्पुच कौतुक करणार एक मोठ्ठ पत्र त्या कंपनीच्या पत्यावर पाठवल. आठवड्यात कपनीने त्यांना त्यांच्या इतर उत्पादनांनी भरलेले एक मोठ्ठ पार्सल पाठवल. गणपतराव फारच खुष झाले.
त्यांची बायको पण गणपतरावांच्या हुशारीने भाराऊन गेली.
गणपतरावांना त्यानंतर म्हणाली,” आता काय करायच ?”
गणपतराव म्हणाले,” आता मी एखाद्या कारच कौतुक करणार पत्र कंपनीला पाठवतो, बघुया ते किती गाड्या पाठवतात !”

सुत्र

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या एका वर्धापनदिन सोहळ्यात पु.लं. यांनी सरकारी कामकाजातील दुर्बोध मराठी भाषेचा खरपूस समाचार घेतला.
ते म्हणाले,”रेडिओवरच्या मराठीतीन ‘अमूक वृत्त पोलीस सुत्रांनी दिल’ असं मी जेव्हा ऎकलं, तेव्हा पोलीससुत्र हे काय प्रकरण आहे, ते मला कळेना!
आता कळलं. ‘सुत्र’ हे इंग्रजी सोर्स चं भाषांतर आहे. पोलीस कचेरीतुन ही माहीती मिळाली, … असं सांगितलं असतं, तर वृत्तनिवेदकला काय पोलिसांनी पकडलं असतं?
म्हणजे आता आपल्या बायकोकडुन एखादी बातमी कळली, तरी ती ‘मंगळसुत्रा’कडुन कळली, असं म्हणायला हरकत नाही!”

बोली

एके ठिकाणी एका खटारा गाडीची विक्री चालू असते….!!!
लोकं जोरजोरात बोली लावत असतात..!!
१० लाख..!!

१२ लाख..!!
१५ लाख..!!
गोलू हे ऐकून अचंबित होतो आणि विचारतो “या खटारा गाडीचे एवढे पैसे का…??”
विक्रेता : अहो या गाडीचे आत्तापर्यंत कमीत कमी १० अपघात झाले आहेत आणि प्रत्येक वेळी नेमका बायकोचाच अपघातात मृत्यू होतो…!!!
गोलू: २० लाख…!!!

परिक्षेची तयारी

पक्या दहावीला बसणार हे कळल्यावर शेजारचे काका त्याला म्हणाले, ” पक्या परिक्षेची तयारी झाली का ?”
पक्या : होय काका, काळी पेन, निळी पेन, शिस पेन्सिल, खोड रबर आणि सर्वच तयार आहे. फक्त अभ्यास बाकि आहे.”

%d bloggers like this: